The Human zoo

Tag på teamudvikling i Københavns Zoologiske Have
og få viden og indsigt til at gentænke dit team

“Our behavior often startlingly resembles that of captive animals,
and our developed and urbane environment seems not so much
a concrete jungle as it does a Human Zoo”

Desmond Morris, zoolog og forfatter til
Den menneskelige zoo, Den nøgne abe m.fl.

Mennesker og dyr har udviklet sig sammen gennem tusinder af år.

Vi mærker stadig den historiske sameksistens i den måde, vi knytter os til vores kæledyr og i vores fascination af vilde dyr.

I menneskets evolution til det højt specialiserede dyr, vi er i dag, har vi gradvist fjernet os fra naturen, men lige under overfladen af kultur er mennesket stadig en nøgen abe.

Derfor kan vi lære meget om os selv ved at studere dyr, hvad enten de er vilde eller tamme som os selv.

Teamet set
med nye øjne

Vilde dyr arrangerer sig på forskellige måder i deres økosystemer, men de arbejder alle for et fælles formål, nemlig artens overlevelse.

Det kræver en høj grad af samarbejde indadtil og tilpasning udadtil, i særlig grad i uvejsomme og fjendtlige miljøer, når forandringens vinde blæser og fremtiden er uforudsigelig.

Lyder det bekendt?

Så tag dit team med på ekspedition i Københavns Zoo og få nye øjne på, hvordan andre arter arbejder med agilitet, resiliens og diversitet, begreber som er topaktuelle i det 21. århundredes menneskelige økosystemer.

Gennem indblik i dyrenes forskellige tilpasningsstrategier, får I inspiration til at skabe mere gunstige vilkår for samarbejde og succes i jeres team- og virksomhedskultur.

Program

Formiddag

Zoolog og adfærdsbiolog Nina Brask guider os på besøg hos udvalgte dyr, som repræsenterer nøje tilpassede design for overlevelse, samarbejde, trivsel og optimalt output til omgivelserne.

Vi starter hos elefanterne, hvis historie og biologi kan lære os om samarbejde, og vi hører om isbjørnens overlevelse i lyset af klimaforandringer. Pingvinerne organiserer sig i store flokke med selvledelse som strategi, mens vores nære slægtninge chimpanserne arrangerer sig hierakisk for optimal trivsel.

De forskellige strategier giver nemlig de mest optimale vilkår for hver arts succeskriterium: Overlevelse.

Eftermiddag

Efter frokost vender vi blikket mod teamet.

Anne Weber Carlsen fra Human by Nature faciliterer en proces, hvor formiddagens indsigter i de vilde dyrs strategier for overlevelse bliver brugt til at udforske teamets kultur.

Vi tager udgangspunket i teamet som et levende system med særlige styrker, behov og forudsætninger for, at der kan opstå tillid, sammenhængskraft og samarbejde.

Målet er at skabe en kultur, hvor den enkelte kan udfolde sine talenter og udfylde sin rolle optimalt i samspil med kolleger og kunder for fælles succes.

Udbytte

En dag i The Human Zoo giver jer

🌱 et unikt indblik i dyrenes verden og nye perspektiver på teamets samarbejde, kultur og ledelse,

🌱 mulighed for at lære nye sider af jer selv og hinanden at kende med de vilde dyr som 'rollemodeller',

🌱 viden om, hvordan naturen arbejder med agilitet, resiliens og diversitet og

🌱 en plan for, hvordan dagens inspiration og indsigter kan omsættes til konkrete skridt mod en kultur, hvor trivsel og samarbejde går hånd i hånd med effektivitet og produktivitet.

Hvem er det for?

The Human Zoo er et tilbud til teams, der gerne vil have en udviklende og øjenåbnende oplevelse sammen:

- det nyetablerede team, der har brug for at lære hinanden bedre at kende

- det veletablerede team, der ønsker ny inspiration til at gøde sit samarbejde og revitalisere sine relationer

- lederteamet, der har fokus på at skabe en bæredygtig kultur, hvor både produktion og trivsel er i top

- projektgruppen, der ønsker at optimere samarbejdsprocesser og synergier på tværs af fagligheder.

Arrangører

Nina Orthmann-Brask og Anne Weber Carlsen er dine guider på turen,
som er arrangereret i samarbejde med Københavns Zoologiske Have.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om The Human Zoo og om,
hvordan vi kan målrette programmet, så det opfylder de ønsker, I har til jeres næste teamevent.

Anne Weber Carlsen

Anne er co-founder af Human by Nature, konsulent og facilitator.

Hun hjælper ledere, virksomheder og teams med at udvikle større forretningsmæssig og organisatorisk bæredygtighed med inspiration i naturens principper for regenerativ vækst.

Nina Orthmann-Brask

Nina er zoolog og arbejder med adfærdsbiologi, formidling og bevarelse af truede arter.

Hun har i en årrække boet og arbejdet med elefanter i Sydøstasien og har bred indsigt i de historiske og nuværende relationerne mellem dyr, mennesker og natur.

Praktisk information

Mødetid

Arrangementet starter kl. 9.30 og slutter kl. 16.00. Der er en times frokostpause fra kl. 12.00-13.00.

Når programmet er slut, er I velkomne til at blive i haven, til zoo lukker.

Deltagerantal

Arrangementet er for grupper op til 15 deltagere.

Mødested

Hovedindgangen til Københavns Zoologiske Have, Roskildevej 32, 2000 Frederiksberg.

Eftermiddagens program gennemføres i Zoo’s mødelokaler.

Pris

Prisen afhænger af det konkrete deltagerantal.

Kontakt os for tilbud.