To be alive in this beautiful, self-organizing universe – to participate in the dance of life with senses to perceive it, lungs that breathe it, organs that draw nourishment from it – is a wonder beyond words.

Joanna Macy

Bliv naturfacilitator

To dage med viden og inspiration til at facilitere møder, workshops og udviklingsaktiviteter i naturen

Naturen er en uudtømmelig kilde til oplevelser, inspiration, læring og selvindsigt.


På dette kursus lærer du, hvordan du kan designe og facilitere aktiviteter i naturen og bruge naturen som facilitator i dit arbejde med at skabe forandring, læring og fællesskaber som leder, konsulent eller underviser.


Vi arbejder med designprincipper og praktiske øvelser, som du umiddelbart kan begynde at bruge i dit arbejde, når du kommer hjem fra kurset.


Du får sparring på egne opgaver og mulige udfordringer i forhold til at bruge naturen som facilitator på din arbejdsplads.


Undervisningen foregår primært udendørs. Vi arbejder med aktionslæring, hvor teori bliver omsat til praksis gennem øvelser og eksperimenter, som vi efterfølgende reflekterer over og uddrager læring af.


Vi underviser i de modeller, metoder og matrialer, som vi selv bruger i Human by Natures naturbaserede udviklingsaktiviteter og læringsforløb. Derfor ved vi, at de virker.


Glæd dig til to lærerige, fællesskabende og naturforbindende dage i noget af Danmarks smukkeste natur i Søhøjlandet ved Himmelbjerget.


Kurset bliver gennemført på Himmelbjerggården, hvor Human by Nature har sit naturkontor.

En model for naturfacilitering

I Human by Nature har vi udviklet en model for naturfacilitering baseret på de erfaringer, vi har gjort os gennem vores arbejde med naturbaserede og naturfaciliterede udviklingsforløb og aktiviteter.


Modellen afspejler vores egen udvikling fra at bruge naturen som først et mødested, så et lærested, dernæst et værested for så at opdage, at naturen er så meget andet og mere end et sted; den er en uvurderlig læremester for den altafgørende opgave, vi som mennesker har med at genoprette den orden og balance, vi har forstyrret og ødelagt, ikke mindst i den del af historien, som vi selv har været med til at skrive.


Mange af os er først nu ved at erkende, at naturen ikke er noget uden for os, men at vi selv er natur, og at naturens og vores egen eksistens og trivsel derfor er uløseligt forbundet.


Modellen bygger på og er inspireret af en lang række af tænkere og praktikere, forfattere og foregangsmennesker inden for en mangfoldighed af fagligheder. Nogle af de vigtigste er nævnt her:

Mødested

Det fysiske space.Omfatter landskab, geografi, læringsrum, scenografi, arkitektur eller learnscape (Rosan Bosch): Mountaintop, cave, fireplace, watering hole. Islands of sanity – metaforisk landskab (Margaret J.Wheatley). Almanak – bevægelser gennem årets landskaber (Emmy Laura Perez Fjalland)

Lærested

Læringsrejsen, processen, forløbet, fortællingen. Kobler til dramaturgi, mytologi, antropologi, regenerativ læring. Nikolaj Voldum Ahlburg: Naturdannelse 1 og 2. Joseph Campell Heroe’s Journey, Sharon Blackie If Women Rose Rooted, Bæreposeteorien (Ursula K. le Guin), Wayfinding (Wade Davis). Songlines, Quests mm.

Værested

Det mentale space: Indre natur, indre bæredygtighed, væredygtighed. Mindfulness, naturterapi, nature immersions, skovbad, animisme. Sind, sanser, spiritualitet. The Work That Reconnects (Joanna Macy). Vi er natur (Simon Høegmark m.fl.) Jorden synger (Annette Høst). Klimapsykologi (Solveig Roepstorff)

Læremester

Head, heart and gut. Holisme. Fra ego til øko. Thrivability. Biologi, økologi, økonomi, kosmologi, mykologi, biomimicry. Klima og biodiversitet, regenerativ læring og ledelse. Laura Storm og Giles Hutchins. Daniel Christian Wahl. Michelle Holliday. Neel Gorissen. Paul Hawken. Sofie Isager Ahl.

Dit udbytte

Efter kurset har du

 

🌱 en model, der giver overblik over de centrale aspekter af naturfaciliterede møder og processer

 

🌱 en række metoder og øvelser til naturfacilitering

 

🌱 prøvet at designe og facilitere en aktivitet i naturen og fået feedback af medkursister og undervisere

 

🌱 oplevet, hvordan naturen kan facilitere transformativ udvikling og læring

 

🌱 fået lyst til og mod på at flytte mere af dit arbejde – og måske øvrige liv – udendørs

 

🌱 styrket forbindelsen til dig selv, til naturen og til andre i et udviklende læringsfællesskab.

Du bliver ikke færdiguddannet naturfacilitator på to dage, men du får et godt fundament for din fortsatte udvikling og læring.

Hvem er det for?

Kurset henvender sig til dig, der arbejder med at understøtte og fremme organisatorisk livs-, ledelses-, handle- og forandringskraft som

  • konsulent
  • (team)leder
  • projektleder
  • HR partner
  • arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant
  • klimaambassadør eller grøn forandringsagent
  • underviser eller facilitator af udvikling og læring. 

Du vil gerne lære at bruge naturen mere – og mere bevidst – til møde-, undervisnings- og udviklingsaktiviteter.

 

Måske er du allerede en erfaren facilitator, som gerne vil udvide dit faglige repertoire med en grøn og regenerativ overbygning.

 

Måske arbejder du med organisationsudvikling, psykisk arbejdsmiljø eller klima og grøn omstilling, hvor naturen er oplagt lærested for arbejde med både indre og ydre bæredygtighed.

 

Uanset hvor du er i din faglige og personlige udvikling, vil du få mulighed for udvikle dig selv og dit forhold til naturen inden i og uden om dig.

Undervisere

Anne Weber Carlsen

Anne er founder af FACILITATOR og co-founder af Human by Nature.

 Hun har arbejdet som facilitator i mere end 20 år og uddannet mange hundrede facilitatorer fra en lang række virksomheder i Danmark og udlandet.

Ulla Grymer

Ulla er chefkonsulent i Djøf, hvor hun faciliterer netværk og events. Mange af dem foregår i naturen.


Ulla har gennemført Regenerators Journey med Laura Storm og er vært for en læsegruppe om bogen Regenerativ Ledelse.

Praktiske informationer

Tid

Vi holder to kurser i 2024:

Kursus 1: 2.-3. maj 2024

Kursus 2: 10.-11. september 2024 

Kurserne starter kl. 10 på dag 1 og slutter kl. 15 på dag 2. 

Sted

Vi mødes i naturskønne omgivelser på Nordisk Center for Regenerativ Læring på Himmelbjerggaarden, Ry.

Pris

Kr. 9.995 plus moms, som dækker undervisning, materialer, ophold og fuld forplejning under kurset.

Medbring

Påklædning efter vejret.
Fodtøj, som du går godt i.
En lille rygsæk, drikkedunk, siddeunderlag, notesbog og noget at skrive med.

Sovepose og liggeunderlag, hvis du vil sove ude.

Transport

Vi arrangerer opsamling fra stationen i Ry for dem, der kommer med tog.

Skriv, når du tilmelder dig, om du har brug for et lift. Himmelbjerggaarden ligger 4 km fra stationen.