Spring ud i det

Hold møder og workshops i naturen

Godt arbejdsmiljø, trivsel og en stærk virksomhedskultur står højt på dagsordenen på mange arbejdspladser, men hvor tager man fat, og hvordan kommer man i gang?

En dag eller bare nogle timer sammen i naturen kan blive et afgørende skridt på vejen mod en kulturændring, der styrker både den enkeltes og fællesskabets trivsel, engagement  og handlekraft.

Human by Nature står klar til at facilitere jeres næste teamdag, workshop eller projektmøde i det fri. Her kan du læse om, hvordan vi arbejder med naturen som ramme og som inspiration til sundere, stærkere og mere bæredygtige arbejdspladser og arbejdsfællesskaber.

Hvorfor

En stærk følelse af fællesskab og sammenhold er det bedste middel til at være en attraktiv arbejdsplads, som mennesker ønsker at være en del af.

 

Som medarbejdere ønsker vi at være del af en gruppe, der kan rumme vores   ønsker om og behov for et sundt og meningsfyldt arbejdsliv. Stærke relationer er roden til den følelse af sammenhold og ‘belonging’, som alle har brug for.

 

Lad os skabe rammerne, der giver jer mulighed for at få talt om det, I har brug for, lære hinanden bedre at kende og sætte fælles mål og retning for fremtiden.

Hvordan

I naturen mærker vi os selv og hinanden bedre, og samtalen, fællesskabet og samarbejdet har de bedste vilkår for at udfolde sig her – væk fra arbejdspladsens vante rammer.

Derfor foregår vores møder og workshops i naturen, i landskaber, der understøtter formålet. Har I brug for vide horisonter og frisk blæst eller for at fordybe jer i skovens dybe, stille ro?

Vi designer et forløb, der fører jer derhen, hvor I har brug for at komme – og sikkert hjem igen med styrket forbindelse til både naturen, hinanden og jer selv.

Hvem

Human by Natures møder og workshops i naturen er for jer, der
  • gerne vil skabe bedre rammer for trivsel og udvikling i jeres team eller organisation

  • har lyst til at mødes i naturen, er nysgerrige på, hvor processen kan føre jer hen og har lyst til at handle på de læringer, I får

  • ved at bæredygtighed ikke kun handler om ydre faktorer, men i lige så høj grad handler om indre bæredygtighed i organisationen og hos de mennesker, der er en del af den.

Vi designer aktiviteter til din organisation eller dit team i natur nær jer.

Her er et par eksempler fra skovene omkring Aarhus til inspiration

Lær at lytte
langs Giber Å

Træn teamets kommunikation og samarbejde i skoven

En tur for jer,  der ønsker at styrke kommunikation, samarbejde og relationer med inspiration og hjælp fra naturen.

Vi starter ved Vilhelmsborg Ridecenter syd for Aarhus og slutter knap 6 timer og 9 km senere ved Moesgård Strand.

Turen går gennem smuk natur med åen som vejviser og med tid til at se og sanse, lytte og tale – og til at være helt stille.

Undervejs er der stop med korte oplæg og øvelser, der styrker nærvær og balance, kommunikation og relationer, mod og handlekraft.

I vender hjem med:

– Viden om, hvad der skaber trivsel i den ydre og indre natur,

– styrket sammenhængskraft og relationer

– forbedret kapacitet til at lytte

– en række øvelser til at styrke jeres forbindelse til naturen, hinanden og jer selv i hverdagen

– frisk luft i hoved og krop og + 13.000 skridt på skridttælleren.

Pris: kr. 16.000 + moms for op til 8 deltagere, derefter kr. 1000 + moms pr. deltager.

Statusmøde
på stranden

Få styr på projektet og sand mellem tæerne

Tre timers projektevaluering, status og planlægning til fods langs stranden fra Ørnereden til Moesgård Strand og tilbage gennem skoven.

Vejen ud er et tilbageblik på den fase i projektet, som I lægger bag jer nu: Hvad er der sket, og hvad har I lært?

Ved ankomsten til Moesgård Strand gør I fælles status og udveksler feedback og feedforward.

På tilbagevejen gennem skoven går I fremtiden i møde og noterer de vigtigste muligheder og forhindringer forude: Hvordan kan I bringe eksisterende læring i spil, og hvordan kan I bruge de anledninger, projektet giver, til at lære nyt og styrke samarbejdet både internt og eksternt?

Vi hjælper jer med at

– uddrage og fastholde læring

– tale om det, der er svært, men afgørende for projektets fremtidige succes

– lytte for at forstå og hjælpe

– se nye muligheder og finde fælles løsninger på kommende udfordringer med hjælp fra naturen.

Pris: kr. 10.000 + moms for op til 8 deltagere, derefter kr. 500 + moms pr. deltager.

Er I klar til at springe ud?

Kontakt os for en samtale om jeres ønsker til en teamdag, en workshop, et netværksmøde
eller et kursus i naturen i nærheden af din arbejdsplads.