Ledercirkel

Et refleksions-, samtale- og frirum for dig, der leder andre

Fem forandrende samlinger fra april 2024 til januar 2025

Er du en af de ledere, der giver mere, end de tager?

Tiden kalder på resiliente ledere, der baner nye veje i en verden af vilde problemer.

 

Men hvordan leder man andre, når man ikke kender vejen selv?  Hvor får man kræfterne, når man giver mere, end man tager?

 

Alle ledere kan blive ramt af tvivl og måske opleve forvirring, tab af mening og retning i forhold de aftryk, man ønsker at sætte. Ikke kun i form af de resultater, man skaber, men også om at skabe en meningsfuld arbejdsidentitet og et menneskeligt arbejdsliv – både for sine medarbejdere og for sig selv.

 

Hvis kilden ikke bliver næret, tørrer den ud. Derfor har vi lavet dette ‘vandhul’ til dig, der mærker behovet for ny næring i dit liv og lederskab. Et refleksions-, samtale- og frirum, hvor nye erkendelser og indsigter i både egen og andres ledelsespraksis kan opstå og give inspiration og næring til små og store skridt i retning af den fremtid, du ønsker at leve og lede i.

“When systems collapse, what are we left with?

 

We are left with each other. We are left with our relationships. With how we relate to Mother Nature,
how we relate to each other, and how we relate to our emerging Selves.”


Otto Scharmer

Hvordan lede andre, når man ikke kender vejen selv?

Tiden kalder på ledere, der kan finde nye veje i en verden af vilde problemer. Men hvordan leder man andre, når man ikke kender vejen selv? Hvordan bygger man broer til en ukendt fremtid?

 

Alle ledere kan blive ramt af tvivl og måske opleve forvirring, tab af mening og retning i forhold de aftryk, man ønsker at sætte. Ikke kun i form af de resultater, man skaber som leder, men også om at skabe en meningsfuld arbejdsidentitet og et menneskeligt arbejdsliv – både for sine medarbejdere og for sig selv.

 

Med dette initiativ ønsker vi at skabe rum for refleksivitet, hvor nye erkendelser og indsigter i både egen og andres ledelsespraksis kan opstå og give inspiration og næring til små og store skridt i retning af den fremtid, du ønsker.

En cirkel af resonans

Denne ledercirkel er for dig, der længes efter en island of sanity in an insane world, som den amerikanske forfatter og ledelseskonsulent Margaret J. Wheatley formulerer det.

 

Et omsorgsfuldt fællesskab, hvor man ikke skal præstere og levere, men reflektere, lære og være sammen med andre, der også længes efter stærke og forpligtende relationer, hvor den enkelte mærker og forstår vigtigheden af sin egen deltagelse og engagement.

 

Fælles for dig og de andre medlemmer af ledercirklen er derfor en parathed til at sætte sig selv i spil i et rum, der er både trygt, inspirerende og livgivende.

 

Som deltager inviteres du til at dele den tvivl og usikkerhed, ledere som alle andre kan opleve for herigennem at blive mødt, forstået og få mod og styrke til at bane nye veje for dig selv og din organisation.

 

Vi kalder det en ledercirkel, fordi intentionen er at sprede ringe af resonans, mening og lys ind det mørke, der kaster skygger over vores liv og verden.

Natur og indre bæredygtighed

Ledercirklen består af fem samlinger: fire halvdagsmøder og et døgnmøde i perioden fra april 2024 til januar 2025:


1. samling: 24. april 2024 kl. 13-17


2. samling: 12. juni 2024 kl. 13-17


3. samling: 5.-6. september 2024 kl. 12-12


4. samling: 6. november 2024 kl. 13-17

 

5. samling: 15. januar 2025 kl. 13-17.


Vi mødes på Himmelbjerggaarden ved Ry, som er et inspirationscenter for bæredygtig levevis og regenerativ læring, der ligger midt i Danmarks smukkeste natur som nærmest nabo til Himmelbjerget.


Naturen spiller en vigtig rolle i forløbet som samtale-, refleksions- og tankerum og som inspiration til andre og mere regenerative og livsvenlige måder at arbejde, leve og lede på.


Målet er, at du tager hjem fra hver samling med større ro, mere klarhed og med nye regenerative ledelsespraksisser til at kultivere livskraft og fællesskab i dit liv og din organisation. 

Forandring
indfra og ud

De indre udviklingsmål er udviklet af en gruppe internationale forskere og eksperter. Formålet er at fremme og træne de indre kompetencer som skal til for at skabe en bæredygtig fremtid for planeten, organisationer og mennesker. I 2022 blev de indre udviklingsmål anerkendt af EU-parlamentet, som anbefaler dem som et vigtigt bidrag til realiseringen af FN’s verdensmål.

På samlingerne vil vi anvende de indre udviklingsmål til at sætte fokus på, hvordan vi som ledere kan arbejde os i retning af det, som den amerikanske udviklingspsykolog Robert Kegan betegner som det selvtransformerende jeg.

1. At være

Indre kompas, integritet, autenticitet, åbenhed, nærvær og en lærende indstilling.

2. At tænke

Kritisk tænkning, kompleksitet, mening, perspektiv, langsigtet orientering og vision.

3. At relatere

Anerkendelse, forbundethed, ydmyghed, empati og medfølelse

4. At samarbejde

Kommunikation, inklusion, samskabelse, interkulturel forståelse, mobilisering og tillid.

5. At handle

Mod, kreativitet, optimisme og vedholdenhed.

Målet er, at du tager hjem fra hver samling med mere klarhed, større ro og en styrket bevidsthed om, hvordan du kan samarbejde med dine lederkolleger og medarbejdere om at styrke jeres kollektive forandringskraft indefra og ud. 

Facilitatorer

Forløbet er udviklet og faciliteres i fællesskab af Flemming Bridal Rasmussen og Anne Weber Carlsen, som er ledelseskonsulenter med mange års erfaring med udvikling af ledere og organisationer gennem udviklingsforløb, kurser, netværk, rådgivning, sparring og coaching.


Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til forløbet, eller der er andet, du vil tale med os om.

Anne Weber Carlsen,
Human by Nature

Anne er stifter af konsulentfællesskabet Human by Nature, hvor hun arbejder med regenerativ ledelse og organisationsudvikling og faciliterer udviklingsforløb og andre læringsaktiviteter.


Hun har været selvstændig side 2004. Før det har hun været ansat som som konsulent, underviser og leder i en række private og offentlige virksomheder og været udstationeret i Vestafrika som rådgiver i organisations- og ledelsesudvikling.

Anne er cand.mag. i nordisk sprog og litteratur, massekommunikation og journalistik.

Hun har gennemført en række lederuddannelser: Stifinderprogrammet, Bæredygtig ledelse – ledelse med hjertet og Warrior for the Human Spirit. De sidst tre år har hun fordybet sig i regenerativ ledelse.

Flemming Bridal Rasmussen,
EarthWize Leadership

Flemming er ledelsesrådgiver og bæredygtighedsaktivist. Han startede sin virksomhed EarthWize Leadership i 2023 for at støtte ledere, der sætter sig selv i spil for en bedre fælles fremtid, hvor organisationer giver mere end de tager.

Han har mere end 25 års erfaring med strategi-, ledelses- og organisationsudvikling.

Fra 2019 og frem til 2023 var han leder af bæredygtighedsenheden i en organisation med 4.000 ansatte, hvor målet var skabe en bæredygtig transformation af organisationen.

Flemming er uddannet som cand.scient.pol. og har siden gennemført en masteruddannelse i læreprocesser og en masteruddannelse i ledelsesudvikling. Han er i øjeblikket i gang med en uddannelse til psykoterapeut.

Pris og tilmelding

Medlemskab af  ledercirklen koster kr. 12.500 + moms.

 

Prisen dækker facilitering og forplejning ved de fire halvdagsmøder samt fuld forplejning og overnatning i enkeltværelse på døgnmødet.

 

Ved tilmelding senest 1. april 2024 er prisen kr 10.000 + moms.