101 Arbejdslivs Breakups

En undersøgelse af, hvorfor mennesker siger op uden nyt job

Kvinderne er fortrop i en tavs revolution på arbejdsmarkedet, hvor mennesker i alle aldre og alle faser af arbejdslivet siger op og forlader faste job uden at vide, hvad fremtiden bringer.

 

Det viser den undersøgelse Anne Weber Carlsen fra Human by Nature har gennemført i efteråret 2022 i samarbejde med ekspert i arbejdsmiljø og trivsel Regitze Siggaard og cand. scient. pol. Sofie Hess Lund.


Undersøgelsen er baseret på spørgeskemasvar fra 101 personer, der har sagt deres job op uden at have et nyt.

Mere end 90% af opsigelserne kunne måske være undgået

De 101 respondenter spænder aldersmæssigt fra nyuddannede i 20’erne til seniorer i 60’erne. Hovedårsagerne til, at de har sagt deres job op, er manglende arbejdsglæde, mistrivsel og stress pga. dårlig ledelse på arbejdspladser, der ikke vægter samarbejde, udvikling og anerkendelse nok.

 

Over 90% kan svare på, hvad der kunne have fået dem til at blive i jobbet:

  • God ledelse og et godt arbejdsmiljø.
  • En tillidsfuld, samarbejdsorienteret og anerkendende kultur.
  • Medbestemmelse og udvikling.

Disse resultater stemmer med andre undersøgelser, trivselsmålinger og studier af, hvad et godt og meningsfuldt arbejdsliv er, hvad god ledelse handler om, og hvilke arbejdspladser medarbejdere ønsker at være en del af

Nødvendige kulturændringer

Det nye denne undersøgelse viser er, at medarbejdere, der oplever, at deres arbejdsplads ikke skaber betingelser for et produktivt og meningsfuldt arbejdsliv, ikke venter med at sige op, til de har fundet et nyt arbejde. Det gælder i særlig grad kvinder, og det sker både i starten, i midten og i sidste del af i arbejdslivet.


Den gode nyhed i de 101 arbejdslivs breakups er, at der er meget, arbejdspladserne kan gøre forebyggende for at beholde deres medarbejdere. De skal arbejde med kultur, værdier, ledelse og arbejdsmiljø, dvs. noget der ligger inden for den enkelte arbejdsplads’ indflydelsessfære, og som den og dens ledelse kan handle på.


Den dårlige nyhed er, at det ikke er let at ændre kultur og vaner, men for mange arbejdspladser er det helt afgørende, hvis de vil være attraktive arbejdspladser for fremtidens medarbejdere. 


Det betyder, at de skal begynde at gøre noget andet, end de plejer. Ikke ved at igangsætte flere store centralt styrede organisatoriske projekter, som sjældent fører til de ønskede forandringer, men tværtimod gennem mange små, decentrale og vedvarende skridt i en mere bæredygtig retning mod en kultur, hvor mennesker føler sig værdsat og del af noget, de finder meningsfuldt at bidrage til. Sådan skabes bæredygtige forandringer i levende systemer.

Behov for handling NU

’101 Arbejdslivs Break-ups – drømme om et andet arbejdsliv’ dokumenterer et stort og akut behov for at gentænke den måde, vi organiserer arbejdslivet på og for samtaler mellem ledere, medarbejdere og kolleger om fremtidens bæredygtige arbejdsliv. Om kultur, værdier og ledelse, der understøtter og nærer et arbejdsmiljø, der tager hensyn til menneskers forskellighed og tager deres behov for at kunne udvikle sig og samtidig blive anerkendt for det, de står for, alvorligt. Disse samtaler kan blive starten på en ny kultur.


Den grønne omstilling og de mange samtidige kriser, vi oplever, kalder på radikale transformationer overalt i samfundet. Det gør NU til det helt rigtige tidspunkt at starte de samtaler, som kan bane vej for et andet og mere bæredygtigt arbejdsliv. En vigtig ledelsesopgave er at skabe tid og rum for det.


Du kan downloade undersøgelsen her.

101 Arbejdslivs Breakups i medierne

Det har seriøst været en af de mest spændende og givende historier at skrive om jeres fine studie.

Michael Olsen, journalist Politiken