Styrk fællesskabet

Gå fremtiden i møde i Mols Bjerge

Start: 2022

Sæt kursen

Kunne du tænke dig at tage dit team eller virksomhed med ud i naturen og sammen gå fremtiden i møde? Det er der mulighed for nu.

Formålet med turen er at skabe en næringsrig grobund for nyt udbytte samt tage et godt afsæt mod nye mål.

Vi bruger turen til at arbejde med de mål og ønsker, I har for det nye år. Det kan være trivsel, tydeliggørelse af formål og værdier, onboarding, synliggørelse af ressourcer og potentiale, m.m.

Mols Bjerge

Mols Bjerges enestående natur inviterer til at stoppe op fra den daglige drift, trække vejret dybt og reflektere over, hvad vi ønsker at lade ligge bag os, hvad vi ønsker at tage med, og hvad vi ønsker at gå i møde.

I samspil med Mols Bjerges ikoniske landskab lader vi os guide af naturen i processen til at bringe vores opmærksomhed mod den ydre og den indre natur.

Formen

Vi faciliterer turen via spørgsmål og samtaler, så det bliver en blanding af godt humør, individuelle og fælles refleksioner, læring, handling og opsamling.

Turen er en god anledning til at skabe tillid og tryghed i gruppen og hinanden i mellem.

Tankerne bag

Vi tager udgangspunkt i Otto Scharmers U-teori, hvor der arbejdes systemisk, og hvor vi stiller skarpt på kollektive overbevisninger og "blinde pletter", der rummer potentiale.

I en tid med hastige forandringer og hvor gårsdagens svar ikke giver svar på morgendagens spørgsmål, arbejder vi med at sætte pause på "plejer" for at kunne se nyt og tage et nyt afsæt.

Turen er inspireret af den regenerative tankegang, som du kan læse mere om i Explore i menuen øverst.

Din Guide

Kim Gibhart Christensen er jeres guide. Læs mere om Kim i menupunktet Us øverst.

Du er meget velkommen til at sende Kim en mail vedr. forløbet.

Praktiske informationer

Sted

Turen foregår i Mols Bjerge og er på ca. 7 km. i kuperet terræn. 

 

Vi starter samme sted, som vi slutter, og der er mulighed for parkering. 

Pris

Prisen afhænger af hvor mange deltagere, der er, og om der er specielle ønsker til forplejning og andet. 

 

Skriv til kim@humanbynature.dk for at få et konkret tilbud.  

Forplejning

Vi sørger for en lækker sandwich og noget at drikke til turen. Efter turen vil der ligeledes være en forfriskning. 

Vejret

Da vejret spiller en aktiv rolle, kan I regne med, at turen gennemføres uanset vejret. 

 

Vi har erfaring for at gennemføre turen på trods af regn, og det gjorde ingenlunde turen dårligere.