Skab natur-
forbindelser

Fire årstidsvandringer
januar - april - august - oktober 2022

Natur og netværk

Styrk dig selv, dine relationer og din naturforbindelse

Human by Nature byder i løbet af 2022 på fire årstidsvandringer, der giver dig mulighed for at skærpe din opmærksomhed på de små og store forandringer, der sker ude i naturen og inde i dig selv.

Vi går den samme rute for at kunne iagttage forandringerne og mærke de særlige kvaliteter, der kendetegner årstiden:

Vinterens dvale og regeneration; forårets opvågnen og eksplosion af nyt liv; sommerens sanselighed, vækst og blomstring og efterårets høst, visnen og død.

Gennem årets og de fire vandringers forløb bliver du del af et fællesskab med andre, der ligesom du er optaget af, hvordan vi kan leve mere hele, sunde og meningsfulde liv i samspil med og respekt for naturen og hinanden.

Forløbet omfatter en individuel sparringssamtale med en af Human by Natures guider som opfølgning på hver vandring. Samtalerne gennemføres i naturen eller online.Vandringen

Vi går ad en varieret rute på stier gennem lyngklædte bakker og skov i et af Danmarks mest enestående landskaber i Mols Bjerge.

Hver vandring bliver guidet af en række spørgsmål, der relaterer til årstiden og inviterer til refleksion og samtale om den og om det, du er optaget af og den forandring, der er sket siden sidst. I naturen og i dig.

Der er indlagt opmærksomhedsøvelser og pauser med god tid til refleksion og sansning undervejs.

Midtvejs holder vi en frokostpause med mulighed for at dele tanker og oplevelser fra turen med hinanden.

Ruten er 7 km lang og kræver almindelig, god fysik. Der er stigninger, som kan få pulsen op, men alle kan være med.

Dit udbytte

Gennem de fire vandringer får du

# naturoplevelser, der giver ny indsigt i din egen indre og i den ydre natur

# ro, klarhed, styrke og mod til at træffe de valg og møde de udfordringer, du står over for i dit liv

 

# følgeskab og støtte på din personlige læringsrejse gennem et stærkt fællesskab med andre

# individuel sparring og coaching.

Forløbet er naturforbindende, netværksskabende og potentielt livsforandrende.Praktiske informationer

Tid

Vandringerne foregår fredage fra kl. 10 til 15 på disse datoer:

21. januar 2022

22. april  2022

19. august 2022

28. oktober 2022

Mødested

P-pladsen ved Trehøje, Mols Bjerge, 8420 Knebel.

Pris

Kr. 9.995,- + moms som dækker fire vandringer samt  fire sparringssamtaler af en times varighed i forløbet.