Guder og kulturarv: På feltarbejde i Tanzania

Tirsdag den 26. oktober - 22. december 2021

Forskning og kulturarv

Med udgangspunkt i sin forskning om religion, ritualer og ting med sjæl blandt Hadza i Tanzania, laver Thea en postdoc tilknyttet feltet Indigenous Religions på Aarhus Universitet. Og så har hun fået opgaven at undersøge, hvordan man kan lave et museum for verdens mest ligestillede samfund, nemlig hadzaernes.

Religionsvidenskab ved AU med lektor Benjamin Purzycki i front har inviteret Thea ind i et tværdisciplinært studie for at undersøge hadzaernes religion. Forskningsprojektet gør brug af både kvalitative og kvantitative metoder og er den eneste af sin slags. Der bliver arbejdet indgående med hadzaernes gudeunivers, med køn og med fokus på opbyggelse af tillid og solidaritet.

Et museum?

Feltarbejdet og projekterne er støttet af

Vil du gerne høre mere..

Du er meget velkommen til at sende Thea en mail, hvis du er interesseret i at høre mere om forskning, foredrag, eller hvad vi kan lære af hadzaerne - husk, hun vender først tilbage efter jul.