Leder for
LIVET

Regenerativ ledelse i praksis

April til oktober 2022

Vi tilbyder

Human by Nature tilbyder i samarbejde med Peters Gartneri et lederudviklingsforløb, som kombinerer regenerativ ledelsesteori med praksislæring i markerne på Peter Kirk-Haugstrups gartneri syd for Aarhus.

Peter dyrker jorden økologisk efter regenerative principper. Det vil sige: at røre jorden så lidt som muligt, ikke at pløje og at arbejde med sædskifte og efterafgrøder. Formålet er at højne jordens frugtbarhed ved at genopbygge dens oprindelige økosystem af mikroorganismer.

Mennesker er også natur, og vi trives, når vores livs- og arbejdsvilkår er gunstige, ligesom planter vokser uden brug af kunstgødning og modstår angreb uden brug af pesticider, når jorden er sund og fuld af liv.

Derfor har vi udviklet dette forløb, hvor du i teori og praksis lærer at skabe en kultur, der sætter LIVET i centrum.

Online kurser

Vi mødes på Zoom til fire onlinekurser:

21. april kl. 9-12
31. maj kl. 9-12
18. august kl. 9-12
29. september kl. 9-12

På onlinekurserne præsenterer Heidrun og Anne baggrunden for og teorien bag den nye regenerative ledelsestænkning og praksis, der spirer frem, inspireret af naturens økosystemer.

Undervisningen er dynamisk og dialogisk. Kurserne bliver optaget, så du kan se dem senere, hvis du er forhindret i at deltage.

Workshops i marken

Vi mødes til fire workshops på Peters Gartneri:

28. april kl. 10-16
9. juni kl. 10-16
25.-26. august kl. 10-10 døgnworkshop
6. oktober kl. 10-20 afslutning med festmiddag.

Peter fortæller om og viser, hvordan han arbejder med regenerative dyrkningsmetoder, og vi afprøver i praksis, hvordan det foregår.

Sammen kobler vi erfaringer og inspiration fra arbejdet i marken til arbejdet i egen organisation og planlægger feltarbejdet mellem modulerne.

Feltarbejde

Tilbage fra arbejdet i marken fortsætter du læreprocessen ved at omplante teori og læring til forsøg med ny praksis i eget lederskab.

Du beslutter selv, om du vil integrere feltarbejdet i dit daglige arbejde, eller om du vil allokere tid til, at du og dit team eller dine lederkolleger kan gennemføre eksperimenter i fællesskab på interne møder eller workshops.

Feltarbejdet er et centralt element i forløbet og en forudsætning for succesfuld overførsel af læring fra kursus til arbejdsplads. Samtidig er det afgørende, at feltarbejdet ikke bliver en belastning, men derimod en hjælp for dig og en berigelse for din organisation.

Refleksion

Stilhed og refleksion er indlagt i undervisningen både på onlinekurserne og de fysiske workshops, hvor naturen inviterer til sansning, opmærksomhed og nærvær.

På Modul 3 indgår et længere ophold i naturen som et centralt element i din personlige og i den fælles udviklingsproces.

I forløbet bliver du introduceret til en række refleksive praksisser, som kan hjælpe dig til at finde ro, klarhed og fokus i hverdagen. En af dem er qigong, en anden er at samle indtryk, tanker og følelser i en logbog, som følger dig gennem forløbet og i tiden efter.

Ledelse, der skaber liv

Arbejdet med jorden og planterne på gartneriet bruger vi til at lære at forstå, hvordan man kan opbygge livskraftige og resiliente menneskelige økosystemer, altså arbejdspladser, hvor livet kan udfolde sig og blomstre.

Forløbet følger vækstsæsonen fra forårets klargøring af jorden, såning og udplantning over sommerens pasning til efterårets høst.

Gennem mange små skridt giver forløbet grobund for faglig og personlig udvikling og for en ny, regenerativ ledelsespraksis, der skaber gunstige betingelser for menneskers liv og arbejde.

Du er

leder med personaleansvar, underviser eller på anden måde formel eller uformel leder for mennesker

optaget af hvordan du kan skabe bedre rammer for dine medarbejders/kollegers/studerendes trivsel og udvikling

modig, nysgerrig og åben for at gå nye veje og udforske og udvikle eget mindset og egen ledelsespraksis

frisk på at få mudder under støvlerne og jord under neglene

åben for at stille op til ’meditativ lugning’ et par gange i løbet af sommeren (frivilligt)

parat til at investere tid og ressourcer i et intensivt læringsforløb

indstillet på at omsætte indsigter og læring fra forløbet til transformative handlinger i eget liv, egen ledelse og egen organisation, med andre ord: at bruge din deltagelse i forløbet til at gøre en mærkbar forskel for din virksomhed og for verden.

Du lærer

hvordan levende systemer i naturen fungerer og hvilke betingelser, der skal være til stede, for at de trives,

hvordan du kan skabe en organisationskultur med optimale betingelser for menneskers samarbejde, kreativitet, udvikling og livsudfoldelse

at bruge dine sanser til at diagnosticere din organisations livskraft og forstå, hvad der hæmmer og fremmer den

at lede dig selv og din organisation efter naturens principper for regeneration og indre og ydre bæredygtighed

hvordan du kan understøtte din egen, dine medarbejderes og din organisations læring og udvikling i regenerativ retning

at dyrke frugt, krydderurter og grøntsager efter regenerative principper i din egen have eller altankasse, - men det er en bivirkning af undervisningen.

Du får

Teoretisk viden og praktiske færdigheder i at lede regenerativt

Regenerative metoder, værktøjer og øvelser til brug i din egen organisation

En tryg, inspirerende og livgivende ramme om egen regeneration som menneske og som leder

Et udviklingsforløb, hvor du både i bogstavelig og overført betydning får fingrene i jorden, frisk luft og fysiske, sanselige og magiske oplevelser i naturen

Adgang til et læringsfællesskab med andre, der ønsker at skabe nye, livsbekræftende og meningsfulde rammer og processer for menneskelige (arbejds)fællesskaber i en kaotisk og uforudsigelig verden.

Opbygning og indhold

Ledelse for LIVET består af fire moduler, som integrerer teori og praksis, refleksion og handling, krop og sind. Formålet er at skabe forudsætning for læring, der er gennemgribende og vedvarende. For dig og for din organisation.

Hvert modul består af et tre timers online-kursus samt en workshop på Peters Gartneri, hvor teorien afprøves gennem arbejde i marken. Der er tre heldags- og en døgnworkshop i forløbet.  
Mellem modulerne gennemfører du feltarbejde i din egen organisation i form af observationer og eksperimenter, hvor arbejdet med jorden giver læring og næring til en kultur, hvor mennesker og mening blomstrer.

Gennem hele forløbet reflekterer du over egen læring og udvikling i den logbog, der bliver din personlige lærebog og et vigtigt læringsredskab på og efter forløbet.

Modul 1: Afrejse

Online kursus 21. april
Workshop i marken 28. april

På Modul 1 begynder rejsen mod et nyt, regenerativt ledelsesparadigme og en ledelsespraksis, hvor målet er at skabe og opretholde optimal trivsel i hele det levende system, en organisation er.

Du lærer:
 • at forstå baggrunden for de kriser vi står i

 • hvordan levende systemer i naturen fungerer og hvilke betingelser, der skal være til stede, for at de trives.
Du møder dine rejsekammerater, og sammen tager vi de første spadestik til en dybere forståelse af, hvad det vil sige at være leder for livet.

Modul 2:
Netværk og relationer

Online kursus 31. maj
Workshop i marken 9. juni

På Modul 2 arbejder vi med naturens design af relationer og samarbejde.

Du lærer
 • hvordan du kan bruge naturens principper for liv til at designe en organisation med optimale betingelser for menneskers samarbejde, kreativitet, udvikling og livsudfoldelse

 • at lytte og bruge dine sanser til at diagnosticere din organisations livskraft og forstå, hvad der hæmmer og fremmer den.
Du uddyber dine relationer til de andre deltagere, til naturen og til dig selv.

Modul 3: Fælles formål

Online kursus 18. august
Døgnworkshop 25.-26. august

Modul 3 handler om samspillet mellem alt levende i naturen og om de muligheder og nye veje, der opstår, når forskellige dele af et system arbejder sammen om et fælles formål.

Du lærer

 • hvordan du kan facilitere samspil og understøtte fælles formål på tværs af forskelligheder

 • hvordan du kan omfavne og bidrage til forandring uden at miste dig selv.

Vi arbejder med plantesundhed og planternes forsvar mod ’fjender’ samt deres tilpasning til forandringer, og du får mulighed for at lære dig selv bedre at kende.

Modul 4:
At komme hjem

Online kursus 29. september
Workshop og høstfest 6. oktober

I dette afsluttende modul arbejder vi med, hvad det konkret betyder for dig at være leder for livet, der hvor du stiller dig selv og dit lederskab til tjeneste.

Du lærer

 • hvordan du kan skabe rum og  facilitere samtaler, hvor potentialer kan udfoldes, nye muligheder generes, og hvor vi kan komme i samklang med hinanden og det større system, vi er en del af

 • hvordan du kan fastholde og fortsætte din udvikling som leder for livet med støtte fra det netværk, du har fået på forløbet.

  Vi høster læring og grøntsager og fejrer hjemkomsten med festmiddag i Peters Væksthus.
 • Praktisk information

  Tid

  MODUL 1
  Online kursus 21. april kl. 9-12
  Workshop i marken 28. april kl. 10-16

  MODUL 2
  Online kursus 31. maj kl. 9-12
  Workshop i marken 9. juni kl. 10-16

  MODUL 3
  Online kursus 18. august kl. 9-12
  Døgnworkshop i marken 25.-26. august kl. 10-10

  MODUL 4
  Online kursus 29. sept. kl. 9-12
  Workshop i marken og høstmiddag
  6. oktober kl. 10-20.

  Deadline

  Vi glæder os til at modtage  din tilmelding senest fredag den 1. april 2022. 

  Sted

  Peters Gartneri, Ørnevænget 37-31,
  8330 Beder
  Online-kurserne holdes på Zoom.

  Pris

  19.995 kr plus moms, som dækker undervisning, materialer, forplejning på alle fysiske workshops samt overnatning på døgnworkshoppen i august i shelter eller eget telt. 

  Deltagere

  Forløbet gennemføres med min. 10 og max. 20 deltagere. Hvis I er flere fra samme virksomhed, der tilmelder jer får I 10% rabat.

  Transport

  Vi arrangerer opsamling i  Aarhus,
  hvis du har brug for et lift til og fra Peters Gartneri  20 km syd for Aarhus.

  Informationsmøder

  Du kan møde os og høre mere om forløbet på det informationsmøde,
  vi holder på Zoom:

  Onsdag den 16. marts kl. 14-15.

  Yderligere oplysninger

  Kontakt Anne Weber Carlsen, Human by Nature,
  hvis du vil vide mere om forløbet eller har spørgsmål til din deltagelse.

  Undervisere

  Heidrun Knorr og Anne Weber Carlsen har udviklet forløbet og står for online-undervisningen og undervisningen i regenerativ organisationsudvikling og ledelse.

  Peter Kirk-Haugstrup underviser i regenerativt jordbrug og dyrkning.

  Heidrun Knorr

  Videnskabelig assistent
  ved Aalborg Universitet

  Heidrun er cand. mag. og har en ph.d. i interkulturel tillidsbaseret ledelse.

  Hun er også uddannet gartner og cand. hort. (havebrugskandidat) og har arbejdet som økologisk gartner, underviser og forsker i forskellige private og offentlige organisationer, både i Tyskland, USA og Danmark.

  Heidrun har arbejdet med ledelses- og organisationsudvikling i mere end 10 år og deltog i følgende leder-udviklingsprogrammer:

  Creative Leadership Workshop (2008), Målfokuseret Projektstyring (2009), Cultural Awareness (2010), Regenerative Leadership (2021).

  Anne Weber Carlsen

  Facilitator og co-founder

  af Human by Nature

  Anne er cand. mag. og journalist.

  Hun har været ansat som underviser, konsulent og leder i en række virksomheder og været udstationeret i Afrika for Ibis Oxfam som specialist i organisationsudvikling.

  I 2004 stiftede hun konsulent- og kursus virksomheden FACILITATOR, hvor hun har uddannet ledere i facilitering, faciliteret ledernetværk og leder-udviklingsprogrammer for offentlige og private virksomheder.

  Hun har gennemført:
  Stifinderprogrammet (1999), Warrior for the Human Spirit (2020) og Founders of Tomorrow – Regenerative Visions Beyond Sustainability (2021)

  Peter Kirk-Haugstrup

  Økologisk landmand og indehaver af Peters Gartneri

  Peter er uddannet landmand fra den Økologiske Jordbrugsskole i 1990.

  Efter endt uddannelse har han arbejdet lokalt med udviklingen af en fælleshave og med haver for daginstitutioner og skoler.

  I år 2000 blev Peters Gartneri etableret. Idéen har fra begyndelsen været at have en meget bredspektret økologisk produktion af grøntsager, urter og frugt primært med afsætning direkte til forbrugerne.

  Gennem årene har fokus for dyrkningen været at skabe et jordbrug i balance, hvor målet er at opbygge jordens frugtbarhed.