Hvad er regeneration?

“Regeneration er at sætte LIVET i centrum for alt”

Paul Hawken, forfatter, klimaaktivist og entrepreneur

Med livet i hænderne

At regenerere betyder at genopbygge, genoprette, genskabe, rekonstruere, forynge, genoplive, revitalisere.

Regeneration er en proces i naturen og en systemisk tilgang til forandring.

Regeneration er også et svar på de mange sammenhængende kriser, vi oplever med klimakrise, tab af biodiversitet, stigende ulighed, stress og mental mistrivsel som nogle af de mest presserende og bekymrende.

Den regenerative grundtanke er, at det ikke er nok at holde op med at gøre skade. Vi må begynde at gøre godt og give det tilbage til naturen, vi har taget.

Regenerative pionerer som Paul Hawken, Daniel Christian Wahl, Laura Storm, Giles Hutchins og Michelle Holliday viser gennem deres bøger og arbejde vej til en fremtid for både mennesker og den øvrige natur, der bygger på livets 3.8 milliarder års blueprint for levende systemers trivsel og vækst gennem tilpasning til evigt foranderlige livsbetingelser.


Paradigmeskift - mindshift

Fra

Maskine

Mekanisk

Kynisme

Kontrol

Bureaukrati

Udbytte 

Separation

Hierarki

At vide

Regler og procedure

Beskytte sig

Strategi

Håndtere ricisi

Målstyret

Værdikæde

Vinding

Til

Levende organisme

Naturinspireret

Medfølelse

Læring

Selvorganisering

Servicere et større formål

Forbundethed

Co-creation

At lytte

Co-sensing og co-creation

Tilpasse sig

Rolle

Understøtte resiliens

Principstyret

Økosystem

Bidrag