Fremtidens arbejdsliv

- er holistisk, helende og langtidsholdbart

Arbejdslivet er i voldsom forandring. På godt og på ondt.


Det gode er de mange eksperimenter med nye, fleksible måder at indrette arbejdslivet på og med mere holistiske eller regenerative organisations- og ledelsesformer.


Det onde er den mistrivsel og mangel på mening, mange stadig oplever – i så høj grad, at de bliver syge eller vælger at sige op, uanset hvor i arbejdslivet de befinder sig: I starten, midten eller i slutningen.


Human by Nature bidrager til udviklingen af arbejdslivet gennem undersøgelser, webinarer, workshops, udviklingsprocesser, sparring og inspirationsoplæg, som formidler ny viden og baner nye veje til fremtidens bæredygtige arbejdsliv.


Vi tager selv initiativer til udviklingsprojekter, og vi indgår i samarbejde med andre, der deler vores ambition om at udvikle arbejdspladser, som ingen ønsker at forlade. 


Her er en række eksempler på opgaver, Human by Nature har været eller aktuelt er involveret i.


Kontakt os, hvis du vil høre mere om vores naturbaserede og regenerative arbejde med udvikling af ledelse og organisationer, eller hvis du har ideer til et samarbejdsprojekt.

I efteråret 2022 gennemførte Human by Nature i samarbejde med Regitze Siggaard og Sofie Hess Lund en spørgeskemaundersøgelse blandt 101 personer, som har sagt deres job op uden at have et nyt på hånden.

 

Det fandt vi modigt i en tid med inflation og begyndende tegn på recession og derfor spændende at undersøge nærmere:

 

Hvilke drømme og visioner havde ‘quitterne’ for næste fase af deres arbejdsliv? Og hvorfor sagde de op uden først at have fundet et nyt job?

 

Resultatet overraskede os:

 

Vi havde forventet, at opsigelserne bundede i lyst og overskud til at udforske nye måder at indrette sit (arbejds)liv på, men fik i stedet indblik i en arbejdskultur, der dræner mennesker for energi og engagement, en slags ‘wasteland’, som mange af opsigelserne reelt var en flugt fra.

Arbejdslivsforsker Ingrid Biese

Arbejdet med de 101 Arbejdslivs Breakups har ført til et frugtbart og udviklende samarbejde med den finske forsker, forfatter og billedkunstner Ingrid Biese.

I foråret 2023 var Ingrid Biese gæst hos Human by Nature på et webinar om Fremtidens arbejdsliv, hvor hun delte ud af sin store viden om, hvorfor mennesker siger op, og om de forskelle, der er på mænd og kvinders motivation til at kvitte jobbet.

På sporet af et andet arbejdsliv
- tre workshops i efteråret 2023

I efteråret 2023 fortsætter samarbejdet med Ingrid Biese i form af en serie på tre online-workshops med fællestitlen På sporet af et andet arbejdsliv, hvor vi inviterer alle interesserede til at være med til at undersøge og finde svar på disse spørgsmål:

 

Hvordan kom vi hertil?
Hvad længes vi efter?
Hvad gør vi?

 

Workshop-serien indgår i et aktionforskningsprojekt på Åbo Akademi Universitet, som undersøger og skaber viden om, hvad organisationer skal gøre for at skabe arbejdspladser, medarbejderne ikke ønsker at forlade.

Viden og inspiration

Anne Weber Carlsen er en efterspurgt foredrags-/oplægsholder om fremtidens arbejdsliv og om, hvordan vi bygger de broer, der skal lede virksomheder på vejen fra Wastelands til Wonderlands – fremtidens nærende, lærende og regenerative arbejdspladser, hvor knaphed er erstattet af frodighed og mistrivsel af den ro og resiliens, der kommer af at være rodfæstet i en sund og livskraftig kultur.


Mandag morgen/Altingets fagnetværk for Langsigtet ledelse og Bestyrelseskvinder er blandt dem, der har inviteret Anne til at dele sin viden om det moderne arbejdsliv og fremtidens regenerative organisationer.

 

“Faglig tyngde, der aftvinger respekt.”

Andreas Gylling Æbelø, mødeleder for Langsigtet ledelse

 

“Tak fordi du deler din viden til stor inspiration.”

Grith Bech-Nielsen, medlem af Bestyrelseskvinder og Senior bæredygtighedsspecialist, PhD, Per Aarsleff A/S

Endelig mandag - podcast om det bevidste arbejdsliv

Line Reeh er kvinden bag Endelig Mandag, den populære podcast om det moderne arbejdsliv. Til daglig er hun chefkonsulent på DTU, men hver mandag arbejder hun con amore på nye afsnit af podcasten, som består af gode, lange samtaler med mennesker med viden, erfaringer og synspunkter om arbejdslivet. Dem formår Line mesterligt at lytte frem, så ikke bare lytterne, men også gæsten bliver klogere undervejs.

I episode 36, som havde premiere i maj 2023, lytter Line et langt arbejdslivs erfaringer som ansat, selvstændig facilitator og senest co-founder og regenerativ pioner i Human by Nature frem i samtale med Anne Weber Carlsen.

Episoden har titlen Om 101 Arbejdslivs Breakups, at tænke regenerativt og at måtte give op for at lykkes .

Fremtidens fagforening er regenerativ

Hvad er et fællesskab i 2035? Hvad betyder tryghed om 13 år? Har de klassiske samfundsinstitutioner nogen relevans i fremtiden?

 

Det er nogle af de spørgsmål, Finansforbundet er i gang med at indkredse i projektet Fremtidens Fagforening, som  Signe Bjørk Lyck er projektleder for. 

 

Indtil videre kan hun kun med sikkerhed sige én ting om fremtidens fagforening: Den er regenerativ. Det er det gennemgående svar, hun og hendes samarbejdspartner Lars (Fucking Flink) AP har fået fra de mange mennesker, de indtil videre har haft samtaler med.

 

Et svar, der rejser et nyt, interessant spørgsmål: Hvad er en regenerativ fagforening? Det havde Anne Weber Carlsen et forsigtigt bud på, da hun mødtes med Signe og Lars en sommerdag i København:

 

En regenerativ fagforening må have et formål, der er større end at varetage sine egne medlemmers interesser i forhold til løn- og ansættelsesforhold. 

 

Den må have et evolutionært formål i forhold til den fremtid, som dens medlemmer deler med alt andet liv på kloden. 

 

Den må være en fælles platform for medarbejdere – og måske også for virksomheder og organisationer – som kæmper for at opnå det samme – ikke for sig selv, men for den helhed, vi alle sammen er en del af.

 

Måske vil fremtidens regenerative fagforening ophæve modsætningen mellem lønmodtagere og arbejdsgivere og forene dem i en fælles kamp for fremtiden?

 

Samarbejdet, samtalen og spørgsmålene fortsætter i efteråret 2023. 

 

Projektet forventes afsluttet i 2026.

Arbejdskraft - et vildt problem i Aarhus Kommune

Aarhus Kommune har identificeret syv VILDE PROBLEMER, som er ekstraordinært vigtige og vanskelige at løse. Et af dem er ‘Rekruttering og kompetence’ eller formuleret som det spørgsmål, det er:

 

Hvor finder vi, og hvordan uddanner vi de mennesker, der skal holde fremtidens kommunale velfærdssystem kørende?

 

Problemet ville være lidt lettere at løse, hvis det ikke var, fordi Aarhus så langt fra er alene om at have svært ved at skaffe tilstrækkelig og veluddannet arbejdskraft. Det har alle de andre kommuner også – og store dele af det private arbejdsmarked.


Der skal altså tænkes både nyt, stort og ud af alle bokse for at finde løsninger. Det har Aarhus Kommune med projektleder Stinne Bille i spidsen gjort ved at invitere alle, der har noget nyt at sige, ind i arbejdet. 


Det har Human by Nature, som især har bidraget med inspiration til, hvordan fremtidens ældre kan blive en del af løsningen frem for at være en del af problemet. 


Seniormedarbejderes oplevelse af diskrimination på arbejdsmarkedet og problemer med at få nyt job efter ledighed, er et paradoks, som i en tid med mangel på arbejdskraft har fået både politikeres og arbejdsgiveres opmærksomhed. Nu skal der handles.


Byrådet i Aarhus Kommune har vedtaget en indstilling med anbefalinger om at igangsætte en række prøvehandlinger internt i kommunen.


Stinne Bille ser udvikling af seniormedarbejderes kompetencer og arbejdsliv som en af de lavthængende frugter, der skal plukkes i prøvehandlingsperioden.