Fremtidsfacilitator

Facilitering af fremtid, forandring og fællesskab

Human by Natures Fremtidsfacilitator-uddannelse er for dig, der er konsulent, underviser eller projektleder og arbejder med facilitering af forandring, fremtid og fællesskab internt i egen virksomhed eller eksternt hos kunder og samarbejdspartnere.

 

Uddannelsen består af to moduler á tre dage. Du kan supplere den med en certificering, som giver dig papir på dine nye kompetencer som fremtidsfacilitator.

MODUL 1

Design og facilitering
af professionelle processer

Du lærer

 • hvad facilitering er, hvor det kommer fra, og hvad det kan

 • hvad en facilitator skal kunne, vide og være

 • hvordan du designer og planlægger en proces fra start til slut

 • hvad rollen som facilitator indebærer, og hvordan du faciliterer i praksis

 • hvilke metoder, modeller og materialer en professionel facilitator har til rådighed

 • hvordan du kan fortsætte din udvikling som facilitator af professionelle processer.

MODUL 2

Kommunikation og relationer
i facilitering

Du lærer

 • at læse og forstå en gruppe og intervenere kompetent for at understøtte dens arbejde

 • at lytte og spørge på flere niveauer

 • at facilitere dynamiske gruppeprocesser og navigere i kaos

 • at balancere to grundlæggende behov i mennesker: behovet for indflydelse og behovet for at høre til

 • at kende dig selv bedre som menneske og som facilitator, og hvordan du kan udvikle dig personligt og professionelt i rollen.

CERTIFICERING

Et individuelt forløb med certificering på din arbejdsplads

I certificeringsforløbet skal du vise, at du mestrer det, du har lært på uddannelsens to moduler:

 

At designe, planlægge, gennemføre og evaluere en faciliteret proces i din egen arbejdssammenhæng, så opgaven løses inden for de rammer, der er opstillet.

 

Hver fase af processen fra den indledende kontrakt til den afsluttende debriefing bliver superviseret af din underviser fra uddannelsen, der deltager som observatør, når du faciliterer processen.

 

Som afslutning på certificeringen præsenterer du en plan for, hvordan du vil fortsætte din udvikling som facilitator.

Skriv din besked her

  Fremtiden skal faciliteres frem

  Samarbejde kan være udviklende og sjovt, men det kan også være svært, nogle gange umuligt.

  Facilitering er at skabe gode rammer og processer for samarbejde, så mennesker kan lykkes med det, de har for sammen.

  Facilitatorens opgave er at fjerne det, der står i vejen, og hjælpe samarbejdet på vej.

  Der er brug for dygtige facilitatorer alle de steder, hvor mennesker arbejder sammen om en fælles opgave eller for et fælles formål.

  Og der er nok at tage fat på i en tid, der kalder på nye løsninger og andre måder at være og arbejde sammen på.

  Vi lever på godt og ondt i en verden, hvor samarbejde mellem mennesker på tværs af virksomheder, fag, brancher, interesser og kulturer er afgørende for at lykkes.

  Derfor er facilitering en kernekompetence for alle, der har med mennesker at gøre i deres arbejde.

  En dygtig facilitator kan forebygge de konflikter og forløse det potentiale, der ligger i menneskers forskellighed, til gavn for helheden.

  Facilitering  fremmer arbejdsglæde, engagement og ejerskab. Det er der brug for rigtig mange steder.

  Vi mener, at alle skal kunne facilitere. 
  Vi ved, at alle, der vil,  kan lære det.