Naturen kan vise vej til en fremtid, hvor alt levende trives. Lad os være dine guider

Human by Nature er et fællesskab af konsulenter, der væver forbindelser mellem mennesker, mellem fortid og fremtid, kultur og natur

Naturens visdom

Gennem 3,8 milliarder år har livet på jorden udviklet sig i en kontinuerlig cyklus af vækst, blomstring, forfald, død og nyt liv. 

 

Evig forandring og tilpasning til skiftende livsbetingelser har sikret livets opretholdelse overalt på kloden. I luften, i vandet, i jorden.

 

Den balance har mennesket grebet afgørende og ødelæggende ind i , og konsekvenserne truer nu vores og mange andre arters fortsatte eksistens. 

 

Vi kan ikke fortsætte ad den vej, der har ført os hertil, men naturen kan vise os vej tilbage til den orden, vi har forstyrret, og den balance, vi har mistet.

 

Stop op et øjeblik. Træk vejret dybt, zoom ind og mærk skovens helende kraft.

 

Begynd så at gå.

Naturen som læremester


Vidste du, at myrer og anemoner har et gensidigt partnerskab?

Har du hørt, at hvaler er med til at afkøle klimaet?

Kan det passe, at træer kommunikerer og hjælper hinanden?

Lær mere om, hvordan naturen kan hjælpe os med at løse vores
største udfordringer og genforbinde os med os selv, hinanden og den levende verden, vi er en del af.

“Kultur er den måde, vi er natur på”

 

Hans Fink

Professor emeritus i filosofi

“Why are we so lost, and how can we possibly get back?”

 

Richard Powers

Forfatter til The Overstory og Bewilderment, http://www.richardpowers.net/

“What lies ahead? Reimagining the world.
Only that.”

 

Arundhati Roy

Forfatter

“The ability to self-organize
is the strongest form of systems resilience. ” 

 

Donella Meadows

Miljøforsker og forfatter, https://donellameadows.org/

Tiden kalder på regenerativ ledelse.”

 

Laura Storm

https://laura-storm.com

“Det store spørgsmål er:

Hvordan bygger og leder du den organisation,
som verden har brug for?”

 

Mads Thimmer

Co-founder, CEO Innovationlab: https://innovationlab.dk/

“Kultur er den måde, vi er natur på”

 

Hans Fink

Professor emeritus i filosofi

“Why are we so lost, and how can we possibly get back?”

 

Richard Powers

Forfatter til The Overstory og Bewilderment, http://www.richardpowers.net/

“What lies ahead? Reimagining the world.
Only that.”

 

Arundhati Roy

Forfatter

“The ability to self-organize
is the strongest form of systems resilience. ” 

 

Donella Meadows

Miljøforsker og forfatter, https://donellameadows.org/

Tiden kalder på regenerativ ledelse.”

 

Laura Storm

https://laura-storm.com

“Det store spørgsmål er:

Hvordan bygger og leder du den organisation,
som verden har brug for?”

 

Mads Thimmer

Co-founder, CEO Innovationlab: https://innovationlab.dk/